Etik Kurallarımız

SİLVA NETWORK DANIŞMAN DAVRANIŞ KURALLARI

İş bu Davranış Kuralları, Silva Network Danışmanlarının; müşterilere, diğer danışmanlara ve diğer network pazarlama şirketlerine yönelik uygun tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Bu kurallar, Silva değerleri doğrultusunda oluşturulmuştur ve tüm danışmanlarımızı bağlamaktadır. Amacımız danışmanlarımıza adil ve güvenilir çalışma koşulları sağlamaktır.

Bu Yönetmelik, SİLVA Network üyesi olan bağımsız satış danışmanlarını kapsar.

 

DAVRANIŞ KURALLARIMIZ

MÜŞTERİLERE YÖNELİK

 • Danışmanlarımız, açık, dürüst ve adil satış yöntemleri uygulayarak müşteriye en iyi hizmeti sunmalıdır.
 • Ürünlere ve kazanç sistemine dair bilgileri müşteriye doğru ve eksiksiz olarak aktarmalıdır. (Fiyat bilgisi, ödeme ve iade bilgisi, ürün kullanımı, kâr payı gibi bilgiler firmanın belirlediği şekilde ifade edilmelidir.)
 • Müşteriye firmanın belirlediği katalog fiyatı ve kampanya fiyatları dışında farklı bir fiyat ve promosyon teklif edemez.
 • Müşteri gizliliğine önem vermeli ve kişisel bilgilerini üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamalıdır.
 • Müşteriler tarafından alınan siparişler zamanında sisteme girilmeli ve teslimat ile ilgili yaşanabilecek muhtemel sorunlar müşteriye hızla iletilmelidir.
 • Danışmanlarımızın her türlü ‘sanal üyelik kaydı’ ve ürün satış işlemleri yapması yasaktır. (Paravan kişiler kullanılarak üye kaydı yapılması, bir danışmanın bir başka danışmanın adresine ürün göndermesi gibi.)
 • Liderler yeni üye süreçlerinde gelir, kariyer olanakları, maliyet ve giderlere ilişkin açık ve dürüst bilgilendirme yapmalıdır.
 • Yeni üye süreçlerinde diğer Network Pazarlama şirketleri ve ürünleri hakkında olumsuz ve küçük düşürücü açıklamalarda bulunmamalıdır.

DİĞER DANIŞMANLARA YÖNELİK

 • Silva danışmanlarının diğer danışmanlarla saygı çerçevesinde ve eşit rekabet yürütmeleri gerekmektedir.
 • Danışmanların diğer danışmanların ekibindeki üyeleri daha iyi destek ve kariyer imkânı gibi vaatlerle kendi tarafına çekmeye çalışması kesinlikle yasaktır.
 • Diğer danışman ve liderler hakkında isim vererek ya da ima yolu ile olumsuz ve küçük düşürücü söylemlerde bulunmak veya sosyal ortamlarda (sosyal medya, halka açık alanlar vb.) ifşa etmek kesinlikle yasaktır.
 • Kullanım hakkına sahip olmadığı ürün tanıtım materyallerini izinsiz kullanımı kesinlikle yasaktır. (Silva Network kurumsal ürün tanıtım materyallerini kapsamaz.)
 • Danışmanlar diğer danışmanların kariyer durumunu sorgulama hakkına sahip değildir.
 • Silva Danışmanının başka bir Silva Danışmanının sosyal medya hesabını spam/engelleme ile sayfasının kapatılması amaçlı şahsi ya da ekibiyle birlikte girişimde bulunması etik kurallara aykırıdır. Bu şekilde davranış sergileyen Silva Danışmanı ya da Danışmanlarının üyelikleri iptal edilecektir. Başka bir Silva Danışmanının sosyal medya hesaplarında gizli ya da alenen hakaret söylemleri, yazılarıyla ithamlarda bulunması kesinlikle yasaktır.

DİĞER NETWORK PAZARLAMA ŞİRKETLERİNE YÖNELİK

 • Danışmanlarımız diğer Network Pazarlama şirketlerinin üyelerini etik olmayan yöntemlerle davet etmemeli ve onlara iş ahlakına uygun davranmalıdır.
 • Diğer Network Pazarlama ve farklı sektördeki şirketler hakkında olumsuz söylentiler yayılmasına zemin oluşturmamalıdır. (Kazanç olanakları, ürün kalitesi vb.)

SİLVA NETWORK’E YÖNELİK

 • Danışmanlarımız şirkete olan sadakat ve bağlılıklarını ahlâklı ve adil çalışma yöntemlerini kullanarak göstermelidir.
 • Ticari etik kurallarına ve Silva Network Danışman Davranış Kurallarına uygun bir satış ve pazarlama yapılması gerekmektedir.
 • Danışmanlar firmadan izin ve onay almadan Silva ürünlerini herhangi bir mekânda sergileyerek satışını gerçekleştiremez.
 • Danışman, Silva ürünlerinin satışını yapmak için web sitesi oluşturacağı zaman bu durumu Silva’ ya yazılı bir şekilde bildirmeli ve onay almalıdır. Oluşturduğu web sitesinin giriş sayfasına ‘’Bu site Silva Network resmi web sitesi değildir’’ ibaresini belirgin ve okunaklı şekilde eklemek zorundadır.
 • Danışmanlarımız toplum içerisindeki davranışlarında saygın bir duruş sergilemelidir. Silva Network’ün itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmalıdır.
 • Danışmanlarımız bağımsız birer satış temsilcisi olduklarını unutmamalı ve kendilerini firma çalışanı olarak yansıtmamalıdır.
 • Danışmanlarımızın Silva isimli sosyal medya hesaplarında farklı bir marka tanıtmaları etik değildir. 
 • Lider, ekibinde bulunan danışmanlarını herhangi bir sebeple Silva Network39;e yönelik olumsuz yönde örgütleyemez. 
 • Danışman, Silva Network39;e yönelik herhangi bir yıpratıcı eleştiride bulunamaz. 
 • Danışmanların tüm medya organlarında Silva Network ve diğer danışmanları ilgilendiren her türlü beyanları dürüstlük ve adalet ilkelerine bağlı olmalıdır. Bu tür durumlarda Silva Network ile işbirliği yapılarak hareket edilmelidir.
 • Zümrüt ve Elmas kariyerine ulaşan Silva Danışmanı, başka bir Network Marketing şirketine kayıtlı olamaz. Farklı bir Network Marketing firmasına ait ürünleri ve farklı bir şirketin muadil ürünlerini de satamaz. Tespit edilmesi durumunda  disiplin kurulu tarafından kusuruna doğru orantılı olarak gerekli görülen prim, promosyon ödemesi yapılmaz veya üyeliği fesh edilir. 

Silva Network’ ün düzenlediği seminerlere liderlerin katılımı zorunludur. Zümrüt Yönetici ve Elmas Yöneticiler bulunduğu ilde düzenlenen bölgesel toplantılara ve her yıl düzenlenen büyük seminerlere katılmak zorundadır. Mazeret bildirmeden katılmayan Silva Danışmanının prim ödemesi takip eden ay yapılmaz. Toplamda 3 kez katılmayan Zümrüt ve Elmas Yöneticilerin üyelikleri 3 ay süre ile dondurulur. Toplamda 5 kez katılmayan Zümrüt ve Elmas Yöneticilerin kariyerleri sıfırlanır. Seminere katılmayan Zümrüt ve Elmas yöneticilerin mazeretlerini yazılı olarak Silva Network’ e bildirmeleri gerekmektedir.  Mazeret bildirimi belge ile birlikte yapılmalıdır. Mazeret bildirimi değerlendirildikten sonra Danışmana kabul edilip edilmediği açıklanır. 

İşbu Danışman Davranış Kuralları, tüm Silva Network danışmanları için bağlayıcı bir nitelik taşımaktadır ve uyulması zorunludur. Kuralların ihlali durumunda Silva Network her türlü yasal hakkını kullanmayı saklı tutar.