Etik Kurallarımız

SİLVA NETWORK TEMSİLCİ DAVRANIŞ KURALLARI:

İş bu Davranış Kuralları, Silva Network Temsilcilerinin; müşterilere, diğer temsilcilere ve diğer network pazarlama şirketlerine yönelik uygun tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Bu kurallar, Silva değerleri doğrultusunda oluşturulmuştur ve tüm temsilcilerimizi bağlamaktadır. Amacımız temsilcilerimize adil ve güvenilir çalışma koşulları sağlamaktır.

Bu Yönetmelik, SİLVA Network temsilcisi olan bağımsız satış temsilcilerimizi kapsar.

DAVRANIŞ KURALLARIMIZ

MÜŞTERİLERE YÖNELİK

 • Temsilcilerimiz, açık, dürüst ve adil satış yöntemleri uygulayarak müşteriye en iyi hizmeti sunmalıdır.
 • Ürünlere ve kazanç sistemine dair bilgileri müşteriye doğru ve eksiksiz olarak aktarmalıdır. 
 • Müşteri gizliliğine önem vermeli ve kişisel bilgilerini üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamalıdır.
 • Müşteriler tarafından alınan siparişler zamanında sisteme girilmeli ve teslimat ile ilgili yaşanabilecek muhtemel sorunlar müşteriye hızla iletilmelidir.
 • Liderler yeni temsilci süreçlerinde gelir, kariyer olanakları, maliyet ve giderlere ilişkin açık ve dürüst bilgilendirme yapmalıdır.
 • Yeni temsilci süreçlerinde diğer Network Pazarlama şirketleri ve ürünleri hakkında olumsuz ve küçük düşürücü açıklamalarda bulunmamalıdır.

DİĞER TEMSİLCİLERE YÖNELİK

 • Silva temsilcilerimizin diğer temsilcilerimizle saygı çerçevesinde ve eşit rekabet yürütmeleri gerekmektedir.
 • Temsilcilerimizin diğer temsilcilerimizin ekibindeki temsilcileri daha iyi destek ve kariyer imkânı gibi vaatlerle kendi tarafına çekmeye çalışması kesinlikle yasaktır.
 • Diğer temsilci ve liderler hakkında isim vererek ya da ima yolu ile olumsuz ve küçük düşürücü söylemlerde bulunmak veya sosyal ortamlarda (sosyal medya, halka açık alanlar vb.) ifşa etmek kesinlikle yasaktır.
 • Kullanım hakkına sahip olmadığı ürün tanıtım materyallerini izinsiz kullanımı kesinlikle yasaktır. (Silva Network kurumsal ürün tanıtım materyallerini kapsamaz.)
 • Temsilci diğer temsilcilerin kariyer durumunu sorgulama hakkına sahip değildir.
 • Silva Temsilcilerin başka bir Silva temsilcisinin sosyal medya hesabını spam/engelleme ile sayfasının kapatılması amaçlı şahsi ya da ekibiyle birlikte girişimde bulunması etik kurallara aykırıdır. Bu şekilde davranış sergileyen Silva temsilcisi ya da temsilcilerinin üyelikleri iptal edilecektir. Başka bir Silva temsilcisinin sosyal medya hesaplarında gizli ya da alenen hakaret söylemleri, yazılarıyla ithamlarda bulunması kesinlikle yasaktır.

DİĞER NETWORK PAZARLAMA ŞİRKETLERİNE YÖNELİK

 • Temsilcilerimiz diğer Network Pazarlama şirketlerinin temsilcilerini etik olmayan yöntemlerle davet etmemeli ve onlara iş ahlakına uygun davranmalıdır.
 • Diğer Network Pazarlama ve farklı sektördeki şirketler hakkında olumsuz söylentiler yayılmasına zemin oluşturmamalıdır. (Kazanç olanakları, ürün kalitesi vb.)

SİLVA NETWORK’E YÖNELİK

 • Temsilcilerimiz şirkete olan sadakat ve bağlılıklarını ahlâklı ve adil çalışma yöntemlerini kullanarak göstermelidir.
 • Ticari etik kurallarına ve Silva Network Temsilci Davranış Kurallarına uygun bir satış ve pazarlama yapılması gerekmektedir.
 • Temsilcilerimiz toplum içerisindeki davranışlarında saygın bir duruş sergilemelidir. Silva Network’ün itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmalıdır.
 • Temsilcilerimiz bağımsız birer satış temsilcisi olduklarını unutmamalı ve kendilerini firma çalışanı olarak yansıtmamalıdır.
 • Temsilcilerimizin Silva isimli sosyal medya hesaplarında farklı bir marka tanıtmaları etik değildir. 
 • Lider, ekibinde bulunan temsilcilerini herhangi bir sebeple Silva Network’e yönelik olumsuz yönde örgütleyemez. 
 • Temsilci, Silva Network’e yönelik herhangi bir yıpratıcı eleştiride bulunamaz. 
 • Temsilcilerin tüm medya organlarında Silva Network ve diğer temsilcileri ilgilendiren her türlü beyanları dürüstlük ve adalet ilkelerine bağlı olmalıdır. Bu tür durumlarda Silva Network ile iş birliği yapılarak hareket edilmelidir.
 • Elmas ve üzeri kariyerlere ulaşan Silva Temsilcisi, başka bir Network Marketing şirketine kayıtlı olamaz. Farklı bir Network Marketing firmasına ait ürünleri ve farklı bir şirketin muadil ürünlerini de satamaz. Tespit edilmesi durumunda disiplin kurulu tarafından kusuruna doğru orantılı olarak gerekli görülen prim, teşvik ödemesi yapılmaz veya temsilciliği feshedilir. 

İşbu Temsilci Davranış Kuralları, tüm Silva Network temsilcileri için bağlayıcı bir nitelik taşımaktadır ve uyulması zorunludur. Kuralların ihlali durumunda Silva Network her türlü yasal hakkını kullanmayı saklı tutar.