Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

Silva Tekstil ve Pazarlama Dış Ticaret Ltd Şti.

Müşteri İletişim Merkezi Aydınlatma Metni

Silva Tekstil ve Pazarlama Dış Ticaret Ltd Şti. (“Silva veya Şirket” olarak anılacaktır) olarak müşterilerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. Silva Tekstil ve Pazarlama Dış Ticaret Ltd Şti. işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Çağrı Merkezi Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

 • Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
 • Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
 • Müşteri taleplerinin doğru bir şekilde alınması ve çözümlenebilmesi,
 • Etkin bir müşteri hizmeti sunulması için soru ve taleplerin yanıtlanması,
 • Müşteri memnuniyeti ölçümlerinin yapılması,
 • İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak,
 • Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak,
 • Kargo teslimatının doğru adrese yapılabilmesi,
 • Kurumumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması

amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin Silva tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, Silva Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

İşbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel verileriniz çağrı merkezimiz, genel merkezimiz, şubelerimiz, e-posta, SMS, WhatsApp hattı, Silva mobil uygulamaları, müşterinin talebini ilettiği mecralar, web sitemiz, sosyal medya mecralarımız ve diğer iletişim yollarıyla veya yazılı formlar müşteri talebinin yer aldığı gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Silva tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ve yurtdışındaki işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Silva Tekstil Pazarlama Dış Tic. Ltd. Şti’ye başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi nde yer alan haklardan istifade edebilirsiniz.

Talep İletme Yöntemi

İşbu haklarınıza yönelik başvurularınızı www.silvanetwork.com.tr adresinde yer alan “Silva Tekstil Pazarlama Dış Tic. Ltd. Şti Veri Sahibi Başvuru Formu”’nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Cihangir Mah. Meşrutiyet Cad. No:1/4 (Dirikoçlar İş Merkezi Kat:2) Avcılar/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu silva@hs01.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.